Statutter

Tidligere vinnere

Skulpturen


Hovedsiden


Forslag til kandidater
til kommende
Lambdapriser mottas
med takk!
Send en e-post til; post@ipf.as


"Lambdaprisen”
er en skulptur laget
av kunstneren
Reidar Finsrud.
Tidligere vinnere:
2009: Tor Helge Dokka
2010: Mesterhus Norge
2011: Bengt G. Michalsen
2012: Jadarhus AS
2013: OBOS Nye Hjem

Ferry Smits fikk Lambdaprisen

Den stolte vinner Ferry Smits, i midten, samt Torkel Wæringsaasen og John A. Bakke fra IPF.

 

Ferry Smits er vinner av Lambdaprisen 2014 !

Bransjeorganisasjonen Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF), som består av de ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge, har delt ut Lambdaprisen for sjette gang.

Prisen kan ifølge statuttene gis til virksomheter eller personer som har utmerket seg spesielt innenfor nyvinning innen bruk av isolasjonsmaterialer, reduksjon av energibruk for bygninger og installasjoner og for å fremme bruk av isolasjonsmaterialerreduksjon av energibruk i bygninger og installasjoner samt medvirkning til fremme av den generelle bruken av isolasjonsmaterialer.

Aktiv prisvinner med høy kompetanse

- I år har IPF valgt å tildele Lambdaprisen til en virkelig ressursperson som har hatt stor betydning for utviklingen og byggingen av passivhus i Norge de siste årene, forteller styreleder Torkel Wæringsaasen i IPF.

Ferry Smits er utdannet innen bygningsteknologi og husbyggingsteknikk og har spesialisert seg blant annen innen design av passivhus med utvikling av tilhørende energikonsepter og tekniske løsninger.

Ferry Smits har i flere år arbeidet som seksjonsleder hos Rambøll og vært oppdragsleder hos ENOVA, før han for noen måneder siden meldte overgang til Link Arkitektur i Trondheim.

Smits har vært engasjert i en rekke passivhusprosjekter og han er en svært ettertraktet foredragsholder både i offentlig og privat sektor og blant utdanningsinstitusjonene.

I juryens begrunnelse for tildelingen til Ferry Smits heter det blant annet:

- Ferry Smits sentrale rolle som oppdragsleder for ENOVAs rådgiverteam og bidrag til flere andre fremtidsrettete prosjekter har ført til at passivhus nærmest har blitt en standard i bransjen. Dette har fått ENOVA til å avslutte støtte til nybygg av passivhus. I tillegg har han bidratt med utvikling av Lavenergiprogrammets passivhuskurs og hatt en sentral rolle i prosjektet Nye Energiregler 2015 for Direktoratet for byggkvalitet.

”Lambdaprisen er et høydepunkt i min karriere”

En svært glad Ferry Smits sier i en kommentar at Lambdaprisen nok er et høydepunkt i karrieren så langt.

- Det har vært viktig for meg å formidle kunnskap om prosjektering og bygging av passivhus, samt å vise at det er mange løsninger man kan velge som gjør passivhus mere kostnadseffektive, ivrer han.

Han benytter også anledningen til å takke mange gode støttespillere og samarbeidspartnere.

- Jeg hadde nok ikke klart dette uten hjelp fra mange flotte kollegaer, samarbeids-partnere og oppdragsgivere. Det har vært fantastisk å kunne bidra med kompetanse til så mange prosjekter over hele landet.

Det er også viktig at vi fortsetter å se fremover og skape gode bygg på en kostnadseffektiv måte. Den samme utviklingen med reduserte merkostnader for passivhus vil vi nok også se i fremtiden for miljøsertifiseringen BREEAM. Dette er noe jeg vil ha fokus på i mitt arbeid hos LINK Arkitektur i tiden fremover, avslutter en engasjert prisvinner.


Statutter

Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF) er en bransjeorganisasjon som består av 13 av de største og ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge. Foreningen, som ble startet i 1964, deler i år ut Lambdaprisen for andre gang. Prisen, som er en skulptur utformet av kunstneren Reidar Finsrud, kan i følge statuttene gis til virksomheter eller personer som har utmerket seg spesielt når det gjelder:  
- Nyvinning innen bruk av isolasjonsmaterialer
- Reduksjon av energibruk i bygninger og installasjonerr
- Medvirkning til fremme av den generelle bruken av isolasjonsmaterialerr

 

Tidligere vinner    

Prisen ble utdelt for aller første gang i 2009. Da var det Tor Helge Dokka, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk som var vinneren. Dokka regnes som Norges fremste ekspert på lavenergi- og passivhus og er en sentral rådgiver i slike sammenhenger.  

I 2010 var dett Mesterhus Norge som fikk prisen.  I forhold til det å sette søkelyset på redusert energibehov, har Mesterhus over lengre tid absolutt vært toneangivende. De var en av de første til å komme med lavenergi- boliger og de la på et tidlig tidspunkt fram mulighetene for produksjon av passivhus. De har vært den første av boligprodusentene som presenterte passivhus i sin "huskatalog" og som bygde et katalogbasert passivhus..  

I 2011 var det Bengt Gunnar Michalsen i BMG Arkitekter, som fikk prisen. Michalsen har bakgrunn som arkitekt, har i flere år vært kjent for store engasjement og genuine interesse for å utvikle bygninger med lavest mulig energiforbruk. Han har også hatt en ledende rolle i utviklingen av nyskapende og energieffektive løsninger siden introduksjonen av passivhusbegrepet i Norge.   

I 2012 ble vinneren Jadarhus AS. Jadarhus er en regional boligprodusent som bygger primært i Ryfylke og på Jæren. Kjennetegnet ved Jadarhus er at de i en årrekke - gjennom sitt store engasjement for fremtidsrettede løsninger – har påvirket utviklingen av energieffektive løsninger langt utover sitt regionale nedslagsfelt.

I 2013 var det OBOS Nye Hjem som fikk prisen. OBOS har i alle år vært opptatt av å fremme gode bomiljøer. Energiøkonomisering og et godt inneklima er også viktige mål, der energibesparelse har hatt svært høy prioritet. Gjennom en rekke prosjekter de siste årene har OBOS i betydelig grad redusert energibehovet i sine boligutbygginger sammenlignet med tidligere.

Skulpturen

"Lambdaprisen” – med symbolet for varmeledningsevne for isolasjonsmaterialer  -  er en skulptur laget av kunstneren Reidar Finsrud.

Reidar Finsrud  - multikunstner

Maler, tegner, grafiker, skulptør, oppfinner og fotograf. Reidar Finsrud regnes av mange som en av Norges mest allsidige kunstnere. Han har drevet med foredragsvirksomhet innen mange temaer. Har drevet sin egen tegne- og malerskole fra 1975.
Han driver med nytenkning, tekniske oppfinnelser og industridesign. Han har laget sin egen grafisk trykkpresse og alle maskiner i forbindelse med han egen støpeteknikk av skulpturer er laget av han selv.

Alle kunstnerens skulpturer er originale arbeider, hvor ikke bare modellering, men også støpeform, støpning, retursjering, polering, patinering og montering er utført av kunstneren. Noen skulpturer er støpt i bronse, men de aller fleste er støpt i et meget aldringsbestandig materiale ”cromitt”. Dette materialet er dyrere enn bronse, men har den fordel at det ikke angripes av syrer eller alkalier.
Han har utviklet en støpeteknikk hvor bl.a. vakum inngår i prosessen, dette gir et støpemateriale med ekstrem stor tetthet

www.galleri-finsrud.no