Mineralull

Skumplast

Celluloseisolasjon

Lettklinker

SkumglassHovedsiden


MINERALULL

Mineralull er en fellesbetegnelse for glassull og steinull. Den leveres hovedsakelig som matter og plater, men lages også som løsfyll til innblåsing i lukkede hulrom eller for løs utlegging. Glassull og steinull produseres med forskjellige densiteter. Lette, myke produkter med lav densitet brukes i bindingsverk og andre hulromskonstruksjoner. Tyngre og hardere plater med høy densitet brukes der isolasjonen skal bære last, for eksempel i grunnen eller på tak.

Steinull produseres ved at stein (diabas) smeltes ved ca. 1 500 °C. Materialet blir omdannet til fibrer ved at massen slynges ut fra et hjul eller en skive. Støvdempingsolje og fenolharpikslim blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene.

Glassull er framstilt av et spesielt borsilikatglass. Glasset varmes opp til ca. 1 400 °C, og massen dras ut til fibrer gjennom hull i roterende munnstykker. Støvdempingsolje og fenolharpikslim blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene.

 

SKUMPLAST  

 

er fellesbetegnelsen for en rekke ekspanderte plasttyper. Til bygningsformål er de mest vanlige polystyren og polyuretan.

 

Polystyren

Polystyren lages ut fra råolje. Produktet leveres som plater av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS). Platene produseres med ulike densiteter. De tyngre kvalitetene har som regel bedre varmeisolasjonsevne og større trykkfasthet.

Ekspandert polystyren (EPS) produseres ved at små kuler av polystyren, som inneholder et ekspansjonsmiddel som for eksempel pentan, C5H12, ekspanderer ved oppvarming med vanndamp. Polystyrenkulene ekspanderes først i en forskummer. Etter en kort mellomlagring varmes kulene opp med vanndamp. De ekspanderer videre og bindes sammen i kontaktflatene. Isolasjonen støpes ut i plater, blokker eller kontinuerlig på bånd. EPS har delvis åpen porestruktur.

Ekstrudert polystyren (XPS) produseres ved at smeltet polystyren tilsettes ekspansjonsgass (som HFC, CO2 eller C5H12). Når polystyrenmassen ekstruderes gjennom en dyse, foregår en trykkavlastning og massen ekspanderer. Materialet produseres i sammenhengende lengder som kuttes opp etter avkjøling. XPS har lukket porestruktur og gjerne en tynn plasthud på overflaten.

Polyuretanskum

Polystyrenskum dannes ved reaksjon mellom isocyanater og polyoler. Det produseres kontinuerlig på bånd eller i plater/blokker. Under ekspansjonsprosessen fylles de lukkede porene med fyllgass (som HFC, CO2 eller C5H12). Polyuretanskum brukes særlig i fabrikkframstilte vegg- og takelementer med metall, gips eller trebaserte plater på hver side. Materialet benyttes dessuten som isolasjon i murblokker. Polyuretanskum gir god isolering i liten tykkelse og blir derfor brukt i frysebokser. Polyuretanskum kan også skummes på stedet, for eksempel for å tette rundt vinduer og dører.

 

CELLULOSEISOLASJON

Celluloseisolasjon omfatter isolasjon laget av returpapir eller trefibermasse. Produksjonen foregår ved at råmaterialet går igjennom en hammermølle eller en raffinør som gir isolasjonen en ull-liknende konsistens. Produktet tilsettes borsyre og boraks for å forbedre produktegenskapene. Mineralsaltene utgjør 5–25 vektprosent, avhengig av bruksområde. Løsfyllet leveres komprimert i sekker, som tømmes i spesielle blåsemaskiner på byggeplassen. Materialet blåses på plass med trykkluft gjennom slanger. Det produseres også plater og matter av celluloseisolasjon.

 

LØS LETTKLINKER

Lettklinker er kuler av ekspandert, brent leire. Leiren behandles først mekanisk før den mates inn i en roterende ovn hvor den gradvis varmes opp til ca. 1 150 °C. Ved denne temperaturen ekspanderer leirkulene slik at de får en porøs kjerne og et hardt ytre skall. Den ferdige lettklinkeren siktes i fraksjoner for ulik bruk. Lettklinker med gradering ca. 10–20 mm brukes til varmeisolering under golv på grunnen, som frostsikring av konstruksjoner i grunnen og som lett fyllmasse. Kulene kan overflatebehandles med støvbindende og vannavvisende materiale som for eksempel silikon. Lettklinker støpes også til blokker og elementer med bindemiddel av sement.

 

SKUMGLASS

Skumglass er et rent glassprodukt. Produktet leveres som plater og som granulat for løs utlegging. Skumglass produseres av finmalt glass. Glasspulveret blandes med en aktivator som gir gassutvikling slik at pulveret ekspanderer ved oppvarming til 800–900 °C. Plater av skumglass har lukket porestruktur og har forholdsvis lavt fuktopptak og høy trykkfasthet. Produktet brukes ofte som varmeisolasjon i omvendte tak og på dekker med trafikkbelastning.

 

 

                                        Toppen av siden                                Hovedsiden