Isolasjonsprodusentenes forening    Medlemmer

Kontaktinformasjon

Lambdaprisen

Produkttyper

Regelverk

Kontrollerte produkter

Rapporter/ Presentasjoner

 

 

 

 

IPF skal ivareta bransjens interesser i forhold til:

  • uriktig markedsføring (for å oppnå like konkurransevilkår)

  • bidra til utvikling og forskning

  • videreformidle forskrifter og regelverk

  • samt informere om isolasjonsprodukter og løsninger

 

 

Ordet isolasjon og verbet isolere har sin 

opprinnelse i det latinske ordet insula  

som betyr øy. Å isolere betyr egentlig 

å skille fra hverandre, som en øy skilt fra land. 

Dette stemmer jo bra, for ved varmeisolering 

prøver vi å skille et varmere og et kaldere 

klima fra hverandre.  

 

 

Isolasjonsprodusentenes Forening

Pb. 6211 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: post@ipf.as

 

 

 

Envinsu Norge

 

 

 

 

 Tittel 
Ut